Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Hva er en skolehund?

Skolehunden er spesialutdannet til å jobbe med elever, individuelt og i gruppe.

Skolehunden er en pedagogisk ressurs for elever med lærevansker eller skoler med

atferds- og miljøutfordringer.

Hva gjør skolehunden?

Hunden motiverer:

 • Bryter passivitet

 • Gir bedre utbytte av andre pedagogiske tiltak
 • Bryter fastlagte/negative mønstre

Hunden aktiverer:

 • Delta i pedagogisk aktivitet med hund, bruke kropp og hode

 • Stimulerer kognisjon og respons

Hunden gir sanseopplevelser

 • Fysisk kontakt (varm, levende)

 • Avspenning (mindre stresshormoner og mer lykkehormoner)
 • Fokusendring og en her-og-nå orientering
 • Trygt møte, hunden dømmer ikke og har aldri vikarierende motiv

Hvem kan få hjelp av skolehund?

 • Elever med motivasjonproblemer
 • Elever med konsentrasjonsvansker
 • Elever med atferdsvansker
 • Skoler med miljøutfordringer
 • Skoler med tilfeller av mobbing
 • Grupper som trenger status- og rolleendringer
 • Skoler med uønsket forsentkomming
 • Skoler med uønsket fravær

Kontakt

Hundefører og pedagog: Marianne Raa

E-post: [email protected]

Tlf.: 94 11 94 10