Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Hvem hjelper vi?

Både individer og grupper kan få hjelp. Hund og hundefører jobber inne og ute, både på institusjoner og hjemme hos brukere innen:

 • Eldreomsorgen
 • Fysisk og psykisk helsevern
 • Psykiatri
 • Rusomsorg
 • HVPU
 • Skole
 • Barnevern
 • Rehabilitering og habilitering

Hva er forventet resultat?

Tiltak med hund gir både øyeblikkelig effekt og langtidsvirkninger. Noen veldokumenterte virkninger av tiltak med hund er:

 • en generell følelse av å være ønsket og verdsatt
 • optimisme, økt livslyst og motivasjon
 • reduserte symptomer på depresjon
 • å nå frem til mennesker med demens
 • å forløse vonde følelser og lette sorgarbeid
 • senket blodtrykk og puls
 • dempet angst
 • bedre restitusjon og hurtigere rehabilitering
 • dempet stress
 • redusert behovet for smertestillende medisin
 • å gi en her-og-nå orientering som kan dempe andre overveldende emosjoner
 • Økt fellesskap med øvrige beboere
 • Lysere sinnsstemning

Kortfilm med Ludvig:

Ludvig ligger i fanget til en beboer ved Engensenteret sykehjem. Minnene strømmer på mens hun koser med terapihunden. Samtalen flyter lett. Tid: 1,5 min., april 2015

Kortfilm med Sigurd